dimarts, 29 de juny de 2010

S'inaugura una castanya: el 4rt Cinturó


Des d'ICV creiem que l’estat actual del 4rt cinturó és quelcom del que haurien d’avergonyir-se tots i totes els que en algun moment han tingut poder de decisió sobre aquesta infraestructura. El tram Viladecavalls-Terrassa s’inaugura avui amb greus dèficits d’accés, seguretat i de reducció d’impacte sonor i ambiental al seu pas per Viladecavalls.

Pensem que tots els partits hem d’abstenir-nos de practicar electoralisme fàcil i oportunista sobre aquest assumpte tant seriós. Sobre el tram de 4rt cinturó que passa pel terme municipal de Viladecavalls no han de decidir ni Josep Rull, ni Pere Macías ni Dolors Puig ni Paco Vega. L’equip de govern local és qui té ara per ara aquesta responsabilitat i ha de liderar les negociacions istitucionals.


Tot i que reconeixem a l’associació de veïns de Can Trias com a garant de la reivindicació de millores pel barri, no estem segurs de que l'actual president, Manolo Sánchez compti amb la legitimitat suficient durant la darrera legislatura, degut a la actitud manifestament seguidista de l’equip de govern anterior i políticament tancada actual, amb un recolzament manifest a una de les opcions polítiques actualment representades a l’Ajuntament (PVA).


Reclamem el restabliment de la unitat i consens institucional vers el 4rt Cinturó, el compliment dels acords aprovats per unanimitat de la Corporació i la constitució i reunió immediata de la comissió de seguiment municipal del 4rt Cinturó amb representació de tots els grups municipals, Ministeri de Foment i veïns; com a únic òrgan representatiu, democràtic i competent per decidir qualsevol assumpte relatiu al 4rt cinturó.