dimarts, 29 de novembre de 2011

Consens i regeneració democràtica a Viladecavalls

Aprofito una estoneta lliure entre reunió i reunió per escriure unes línies sobre el que penso de la situació política de Viladecavalls a dia d'avui.

Ara fa 6 mesos, el juny de 2011, es conformava un govern que obria una nova etapa a Viladecavalls. Un govern de consens format per 5 forces polítiques que aconseguien conformar una majoria i un equip de govern. Un equip de persones de procedència, edat, ideologia i trajectòries molt diverses. 

7 persones, regidors i regidores electes, que vam fer una aposta valenta per tirar Viladecavalls endavant des de la bona fe, la vocació de servei públic i en una clara aposta per la regeneració democràtica i política de Viladecavalls.

Podem estar ben orgullosos d’haver aconseguit, tot i que per poc temps, la convergència de cinc formacions, cinc propostes entorn el repte de governar Viladecavalls. Repte que amb el dèficit que suposa la renúncia d'un dels components del pacte, el mantenim amb la convicció i l’empenta del primer dia.
És per això que al marge o paral•lelament a la voluntat dels partits en l'oposició de cohesionar-se i arribar a plantejar un tomb de truita, tenim la urgent necessitat de continuar amb la tasca de govern fins allà on la responsabilitat de cadascú ens deixi.

Hem bastit un equip de govern condicionat per la extrema debilitat econòmica de l'Ajuntament, amb la única dedicació exclusiva de l'Alcaldia. La resta de regidors amb responsabilitats de govern han de compaginar els seus deures municipals amb la seva dedicació professional, dedicació i reconeixement que cal fer extensiu a la resta de companys de consistori.

Els eixos de l'acció de govern són els mateixos que vam signar el 30 de juny (podeu veure el document de l'acord de govern aquí) i alguns d'ells ja s'han materialitzat:
1. Lluita contra la crisi: Sanejament progressiu de les finances municipals amb mesures que garanteixin l’equitat i alhora l’austeritat. Priorització de les inversions amb major rendibilitat social.

2. Noves formes de governar: Establir espais de governança i presa de decisions compartides amb els agents socials i economics del municipi mitjançant la participació ciutadana.

3. Dinamització econòmica: Plans d’actuació en matèria de polítiques d’ocupació i suport a l’emprenedoria.

4. Aposta pels serveis públics de qualitat amb un posicionament ferm i clar davant de qualsevol retallada dels serveis bàsics.

5. Garantir la cohesió social i territorial de tots els nuclis de població i refermar la identitat de poble.

6. Dinamització de la vida social i associativa del poble de forma transversal que fomenti el treball voluntari i el bon veïnatge.

7. Desenvolupament urbanístic sostenible i respectuós amb el medi ambient.

8. Interelació i cooperació constants amb els municipis veïns de la comarca i institucions supramunicipals per tal d’optimitzar recursos i sumar esforços per fer front als nous temps.

La confiança, la transparència, el respecte i la lleialtat entre els membres de l'equip de govern van ser els principis bàsics que vam acordar per formar coalició i governar conjuntament aquest Ajuntament, avantposant a qualsevol consideració ideològica i personal l’interès del poble. I afirmo amb rotunditat que durant aquests 6 mesos així ha estat, donat que la bona entesa i la cohesió entre els i les que formem l'equip de govern ha estat evident.

Aquests acords i el compromís per part d'aquest equip de govern de tirar-los endavant han estat i són, a dia d'avui, més vigents que mai.

Per compromís i coherència la meva defensa d'aquest govern ha estat i serà aferrissada, perquè m'ho crec i perquè hi ha bona voluntat i il·lusió.

Alguns ja ho dèiem, endreçar i remuntar Viladecavalls amb nous aires, i això és el que estem fent.
dimarts, 26 de juliol de 2011

El meu patrimoni, deutes i sou

Patrimoni/deutes a data d'avui:

1 Mazda 2 del que em queden per pagar 5.000 €
1 MacBook del que em queden per pagar 500€
1 Bicicleta

Compte corrent a UNNIM amb 1.000€
Tarjeta de crèdit amb límit de 3.000€

Sou d'alcalde aprobat el passat 7 de Juliol de 2011 per Ple: 41.536 € bruts/anuals

---------------------------------------------------------------------------------

Retribucions de la resta de regidors/es de l'Ajuntament:

Regidors/es de l'equip de govern: 1.000 € bruts/mensuals
Regidors/es de l'oposició: 350€ bruts/mensuals

dimecres, 20 de juliol de 2011

Inauguració Circontrol: L'ecoinnovació com a oportunitat

Can Mitjans (Viladecavalls), dilluns 18 de Juliol de 2011


En primer lloc volia donar-vos la benvinguda a Viladecavalls i agraïr a Circontrol i molt especialment al seu President i Fundador, el Sr Ramon Comelles el fet d’haver-nos convidat a aquest acte d’inauguració.

Des de l’Ajuntament de Viladecavalls volem fer constar l’orgull que suposa per a un municipi com el nostre el fet de que una empresa com Circontrol, del grup Circutor, faci una aposta de futur com aquesta tenint en compte el context econòmic en el que ens trobem, i que ho faci aquí a Viladecavalls amb l’obertura d’unes noves instal•lacions.

Viladecavalls i el Vallès és un territori amb una clara voluntat i vocació industrial que ve de lluny i que les trajectòries dels Sr Comellas i el Sr Pons exemplifiquen a la perfecció. L’altre dia el Ramon Comellas m’explicava quins van ser els seus inicis a un petit taller de Terrassa i actualment són una empresa pionera i de referència no només a la nostra comarca sinó arreu del territori.

És per això que volia posar de relleu la importància de l’economia sostenible com a motor de creixement econòmic i de creació d’ocupació. Les empreses del grup Circutor dediquen gran part dels seus recursos a I+D, al desenvolupament de la innovació i tecnologies per a la eficiència energètica, fabricant per exemple sistemes de càrrega de vehicles elèctrics com el que hem vist. Aquesta capacitat d’innovació per competir globalment i intervenir en nous sectors emergents és clau per a la nostra economia.

El vehicle elèctric és un bon exemple de la Ecoinnovació. De com la mobilitat pública i privada del futur serà elèctrica o no serà. Ecoinnovació entesa com un factor de canvi que ajudi a reduir l’ús dels recursos naturals i la degradació ambiental. Innovació tecnològica com la del grup Circutor que aplicada a l’eficiència energètica i les energies renovables ens ajuda a reduïr la intensitat energètica i dependència exterior dels nostres sistemes productius i econòmics i que ens permet obrir nous espais d’ocupació i negoci.

Per acabar, només em queda encoratjar-vos a seguir creixent, agraïr-vos que continueu apostant per Viladecavalls i desitjar-vos que mantingueu aquest esperit emprenedor intacte i la mateixa visió de present i de futur que són la clau de l’èxit. Gràcies.

dimecres, 13 de juliol de 2011

Comunicat sobre la situació econòmica de Viladecavalls

Els partits polítics que conformem l’actual govern a l’Ajuntament de Viladecavalls, una vegada informats de l’actual situació econòmic-financera del nostre Ajuntament, per part de la fins ara Alcaldessa Sra. Regina Parellada, del fins ara Regidor d’Hisenda Pública Sr. Antoni Raso i del Secretari-Interventor Sr. Manel Benito i Gironès, fem la següent declaració pública, adreçada especialment a tots els veïns i veïnes del poble i treballadors i treballadores municipals:

Que el saldo de tresoreria situat a les diferents comptes corrents que disposa el nostre Ajuntament, no arriba als 200.000 €, en data 10 de juny d’enguany.

Que el rati d’endeutament, una vegada considerats alguns deutes no reconeguts en l’actual pressupost, supera els límits que l’actual Llei d’Hisendes Locals, considera com a correctes.

Que l’Ajuntament té diferents judicis en curs, alguns ja amb sentencia definitiva contraria als interessos econòmics de l’Ajuntament, que pujarien al voltant dels 2,5 mill. d’euros, més possibles interessos i despeses. Alguns d’aquests litigis, és remunten a l’exercici 2.002.

Que l’Ajuntament, té un grup de factures no comptabilitzades i no pagades, corresponents a obres efectuades els anys 2007, 2008 i 2.009, i per les quals no hi havia partida als pressupostos municipals, per un import total de 1.287.000 euros. Aquestes factures varen ser objecte d’una auditoria tècnica que va determinar que el seu import hauria d’haver estat d’uns 897.000 euros. Donat que això afecta a diferents industrials, ha donat lloc a un important grup d’expedients, amb variacions posteriors, els quals es troben en fases diferents per a la seva resolució, amb la complexitat administrativa i dedicació que això comporta.

Que l’empresa Viladecavalls Multigestió, SLU , propietat 100% de l’Ajuntament, necessitaria 1.350.000 mill. d’euros aproximadament, per acabar la promoció de pisos del carrer de les orenetes. Cal afegir a aquest passiu, l’actual hipoteca que a 31/12/2010 pujava 8,8 mill. d’euros, de la que ja s’acabat el període de carència i per tant a partir d’ara començarem a retornar també el capital.

Que a 31/12/2010 , l’endeutament net del nostre Ajuntament, sense tenir en compte l’empresa Viladecavalls Multigestió, ascendia a 6.594.000 euros, segons consta al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Que una vegada assumida la magnitud d’aquest endeutament, revisem dos informes econòmics, (auditories), redactats per la Diputació de Barcelona, referents als exercicis 2.007 , 2.008 i 2.009 , pel que sembla principal origen d’aquest desequilibri financer, en els quals ja hi constant recomanacions com la de dur a terme un pla de sanejament financer, (que no es va dur a terme), i en els que es posen de manifest:

“La manca de controls legals en alguns procediments administratius ...”

“Que les despeses corrents no disposen d’alguns controls legals significatius, no existint fiscalització ( es a dir control) prèvia de les esmentades despeses “

“Que per determinats processos inversors, no s’ha seguit la Llei de Contractes de l’Administració Pública, no havent-se formalitzat els expedients de contractació que estipula la llei” , etc ...

Que arribat a aquest punt, i a dia d’avui, ens veiem amb l’obligació d’informar a tots els veïns i veïnes de Viladecavalls així com als treballadors I treballadores municipals, de la difícil situació econòmica del nostre Ajuntament.

Per part de l’actual equip de govern d’aquest Ajuntament, i donant compliment a un dels nostres principals objectius que és la transparència en la gestió, donem per finalitzat aquest comunicat.

Creiem que ara es el moment en el que tothom ha de fer la seva reflexió ...

Viladecavalls, a 27 de juny del 2011

dissabte, 9 de juliol de 2011

Pregó de Festa Major '11


Bona nit a tots i totes,

Primerament donar l’enhorabona i felicitar a l’Escola Roc Blanc pel seu 25è aniversari. En 25 anys són molts els nens i nenes, alguns ja grans, que han passat per aquesta escola i que formen part de la seva història.

És un orgull per a mi donar el tret de sortida a la nostra Festa Major des d’aquest balcó com alcalde de Viladecavalls. Una festa major que aquest any compta amb més de 40 activitats per a totes les edats i on l’eix central torna a ser l’aposta pels creadors locals que exporten el nom de Viladecavalls més enllà del nostre terme municipal.

A ningú se li escapa el context de crisi al que ens trobem. Els temps difícils, però, se superen amb molta bona feina, i això és el que ens toca fer ara als representants públics dins i fora d’aquest edifici en el que ens trobem. I no és menys cert que els temps difícils també s’encaren millor amb un somriure, en bona companyia, gaudint de l’esport, el bon menjar i la bona música als carrers i places del nostre poble.

I precisament això és el que us convido a fer durant aquesta Festa Major, compartir bones estones amb els vostres amics, la familia i els vostres veïns… L’èxit d’aquesta Festa Major serà la quantitat de bons moments que cadascun de nosaltres (petits, joves i grans) ens portem cap a casa.

Jo em comprometo a compartir amb tots vosaltres el màxim de bons moments possibles i a que l’any vinent sobre aquestes mateixes dates en que ja comença a apretar la calor i tots comencem a necesitar unes vacances; ens tornem a retrobar per començar una nova festa amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió.


Molt bona Festa Major!

dilluns, 13 de juny de 2011

Gràcies

Agafo aquest encàrrec amb l’orgull i la il·lusió de ser l’alcalde de tots i cadascun dels veïns i veïnes de Viladecavalls i de governar per tothom i contra ningú.

Vull deixar constància pública del meu compromís i ganes de treballar incansablement per defensar els interessos col·lectius de totes les persones que vivim a Viladecavalls. De tots i totes els que fem Viladecavalls dia a dia. A partir d’avui aquesta és la meva principal motivació.

Encetem avui una nova i difícil etapa que us proposo sigui de molta bona feina, il·lusió i ganes per part de tots i totes. L’única manera de fer front als temps difícils és amb el treball conjunt i al uníson de tots i totes nosaltres, des de l’humilitat i alhora la valentia de ser el que som, representants dels nostres convilatans.

I com tampoc són temps per als grans discursos acabo ja desitjant molta sort i molts encerts tant als meus companys de viatge com a la resta de regidors i regidores.

Endavant i fins aviat,

dimecres, 8 de juny de 2011

Carta Oberta

Benvolguts, Benvolgudes,

Després que els resultats de les eleccions del 22M els veïns i veïnes ens situessin com a segona força més votada a Viladecavalls, des d'ICV-EUiA vam voler exercir aquesta responsabilitat mitjançant el lideratge d'un acord, un pacte amb UMdC, PSC, ERC i ARA que conformés una majoria diferent a CiU i PVA.

Els motius eren clars, tancar una etapa nefasta des del punt de vista econòmic i polític i encetar una de nova que generés il·lusió per tal d'endreçar i remuntar Viladecavalls des d'una visió àmplia, amb un govern que hauria de practicar la política amb majúscules i que fins i tot podia convertir Viladecavalls en un exemple del que milers de persones reclamen aquests dies al carrer, la democràcia de qualitat, la democràcia real.

Després de setmanes de converses, lamentablement, no ha estat possible conformar aquesta majoria de 7 regidors. Des d'ICV-EUiA hem estat clars abans i després del 22M, aquesta nova etapa, aquest nou govern havia de comportar necessàriament un nou alcalde i, en aquest cas, el lideratge l'havíem d'assumir nosaltres. Els regidors d'UMdC, en canvi, volien revalidar l'alcaldia de Regina Parellada amb aquest acord i nosaltres hem hagut de dir que no. No per coherència i lleialtat amb el que les 451 persones que van votar ICV-EUiA reclamaven: nous aires per a Viladecavalls. Uns nous aires que l'actual alcaldessa no representa.

Uns nous aires que, tot i mantenir els 2 regidors, han aconseguit una fita històrica a Viladecavalls . Ser la segona força política més votada i ser la força d'esquerres més votada amb diferència. Una força que farem valer, al govern o a l'oposició, per defensar els serveis públics, una sortida justa i sostenible de la crisi i un poble cohesionat territorial i socialment.

Amb aquest convenciment, el proper 11 de juny presentaré la meva candidatura a l'alcaldia de Viladecavalls durant el Ple de Constitució del nou Ajuntament. Els 13 regidors i regidores haurem de fer valer el nostre vot i decidir entre continuïtat o nous aires. Votar per la continuïtat i, per tant, la legitimació d'un govern de CiU+ socis o votar per una aposta valenta de present i futur.

Fins aviat,


Carles Rodríguez

divendres, 20 de maig de 2011

Entrevista a Jovent

Aquí us deixo el retall de l'entrevista que van fer-me per al núm 97 de la revista Jovent.
Podeu consultar la revista sencera aquí.

El 22M indigna't i VOTA!

diumenge, 8 de maig de 2011

L'Agenda dels nous aires per a Viladecavalls

  • Dijous 12 de maig a les 17h: Mítin express al Centre (busca els nostres colors pel centre de la Vila, allà estarem!)

  • Divendres 13 de maig a les 22:30h: Copa a la fresca amb Carles Rodríguez al Bar la Vila: Vine i et convidem a un refresc o cervesa

  • Dissabte 14 de maig a les 14h: Dinar popular a la Zona esportiva La Planassa Pollastre a l'ast, amanida i patates fregides (ticket 1 €) Reserves al 647035825 o viladecavalls@iniciativa.cat

  • Dimecres 18 de maig a les 17h: Mítin express a Can Trias (busca els nostres colors pel centre de Can Trias, allà estarem!)

  • Dijous 19 de maig a les 22h Copa a la fresca amb Carles Rodríguez a Can Trias: Vine i et convidem a un refresc o cervesa

  • Divendres 20 de maig a les 17h ACTE FINAL DE CAMPANYA a la Plaça de la Masia de Can Turu: Berenar, música i mítin final de Carles Rodríguez
Ajudan's a bufar ben fort perquè els nous aires entrin amb força a l'Ajuntament el 22 de maig!

VOTA nous aires, VOTA ICV-EUiA

dimecres, 4 de maig de 2011

Una candidatura i un programa per portar nous aires al govern de Viladecavalls


Estic molt content de poder demà presentar al gran equip de persones d'àmbits professionals molt diversos i de pràcticament la totalitat de barris de Viladecavalls que m'acompanyaran en aquest nou repte que és encapçalar la llista d'ICV-EUiA al nostre poble.

Si voleu conèixer a la Teresa, en Toni, la Montse, en Diego, la Eugènia, en Sergio, la Carmen, l'Alfonso, la Nayeli, la Paqui, l'Ana i en Joan personalment i les nostres propostes per a Viladecavalls no dubteu a acostar-vos demà a les 20h al Centre cívic Paco Cano.

Fins demà,

dissabte, 9 d’abril de 2011

Los ajustes dolorosos


"reduïr el dèficit", "ajustes dolorosos", "esfuerzo", "fer front al via crucis de les retallades amb esperança", són frases amb les que no deixen d'ametrallar-nos dia si dia també a través de tots els canals i mitjans de comunicació.

La llista de sacrificis és llarga des de fa bastants mesos i em deixo uns quants pel camí: reforma laboral per retallar drets als treballadors, reforma de les pensions per treballar més anys i cobrar menys als 67 ans i ara toca retallar els serveis públics tancant plantes d'hospitals i deixant de construïr escoles. Tot per retallar el dèficit.

El dèficit públic, aquesta gran paraula, i el dimoni en persona pel discurs liberal de la dreta; no és altra cosa que diners que les administracions gasten en fer infraestructures i oferir serveis públics que després utilitzem tots. És dolent el dèficit en hospitals, CAPs, Jutjats, escoles, instituts, llars bressol? és dolent pagar a metges, mestres, policies, jutges?

El que realment volen els impulsors de totes aquestes reformes és, d'una banda, utilitzar la crisi com a excusa per posar en pràctica el que sempre han volgut fer: mercantilitzar els serveis bàsics, donar l'Estat del benestar també als mercats. De manera que l'accés a l'educació i la salut passin de ser drets universals a drets privats per a qui se'ls pugui pagar.

I el més greu de tot plegat no és això, sinó que aquestes mesures es presentin com les úniques possibles i que ens demanin que ens resignem, perquè ha de ser així per força. El pensament únic plana sobre els nostres caps i això és molt perillós.

Des de la meva aportació a la política no només m'indigno, sino que em revelo i actuaré des de la meva responsabilitat com a càrrec públic plantant cara a la dreta que vol convertir l'Estat del Benestar en l'Estat dels benestants i éssent beligerant amb qualsevol retallada de serveis intocables com la salut i l'educació.

Tal com diu Hessel ara ens toca a nosaltres, a les generacions més joves, lluitar perquè tot allò que els nostres avis van aconseguir no ens ho prenguin en menys de 100 dies. Aquest és i serà el nostre veritable via crucis.

Indigneu-vos!

dijous, 3 de març de 2011

Nous aires per a Viladecavalls


No cal dir que serà un plaer comptar amb la vostra companyia en aquest dia tant important.

Esteu convidats i convidades a un aperitiu i un petit refrigeri a l'acabar l'acte.

Carles

dimarts, 1 de març de 2011

L'horitzó del 22M: fer balanç, endreçar i remuntar Viladecavalls


Des d’ICV consideràvem imprescindible fer públiques tant les xifres i dades resultants de la gestió de l’equip de govern com fer balanç de la feina del nostre grup municipal a l’Ajuntament durant aquesta legislatura.


Com a representants públics i càrrecs electes que som hem de retre comptes de la nostra feina i cal que els veïns i veïnes coneguin què ha succeït aquests anys a Viladecavalls. Ara que ja tenim a les nostres mans el resultat de les auditories podem parlar encara més clar: l’eufòria del totxo i el malbaratament de diners públics de CiU-PVA i no adscrits ha resultat en un impacte econòmic negatiu per Viladecavalls valorat en més de 13 milions d’euros que es distribueixen de de la següent manera:


Les xifres de l’Ajuntament el 2010

AJUNTAMENT:

•Romanent de Tresoreria= -1.928.277 €

•Estalvi net= -270.027 €

•Deute viu (prèstecs)= 7.387.273 € (1.011 € per habitant)

•Ràtio d’endeutament: 97%.

97 de cada 100 € que gasta l’Ajuntament són prestats.

•103 Factures irregulars per import total de 1.287.752,94 €

•7 litigis en curs que poden arribar a costar-nos 2.172.468 € + costos


VILADECAVALLS MULTIGESTIÓ PÚBLICA S.L.:

Deute (si es venen tots els pisos)= 1.972.672,83 €

Pèrdua de patrimoni municipal (terrenys)= 3.750.014 €

La situació pràcticament és de fallida.


L’Ajuntament de Viladecavalls pateix, doncs, una doble crisi: la crisi econòmica global, més la crisi derivada de la gestió negligent i el malbaratament econòmic dels 3 equips de govern d’aquesta legislatura.

Els Recursos públics, els diners de tots nosaltres, s'han malbaratat de forma miserable durant 4 anys sense que ningú asumeixi encara cap responsabilitat. Els responsables tenen noms i cognoms i encara a dia d’avui molts d’ells segueixen governant el municipi.


La present legislatura hem assistit a la representació del pitjor de la política. Ha estat una legislatura marcada per les tensions, els interessos personals, la cobdícia desmesurada i una desgràcia personal.

L’endemà del 22 de maig caldrà tancar la paradeta i fer una anàlisi profunda de l’estat real dels comptes municipals. I posteriorment fer públics els resultats. Això i exigir les responsabilitats polítiques que es deriven. Des d’ICV condicionarem la nostra presència al govern a aquestes dues qüestions. Per higiene democràtica. A partir d'aquí podrem començar a endreçar i remuntar Viladecavalls.


Un altre repte importantíssim: sentar les bases per a la regeneració democràtica d’aquest municipi. Les relacions polítiques existents estan cremadíssimes i molt viciades. Cal que el futur consistori estigui format per regidors i regidores que, independentment del color polític, siguin aliens a la grisor dels darrers 4 anys, amb criteri i amb vocació de servei públic.


Ara, però, us correspon a vosaltres, als veïns i veïnes, jutjar i decidir el futur de Viladecavalls a partir del proper 22 de maig. A ICV comptem amb l’experiència suficient i la il·lusió necessària per portar nous aires a l’Ajuntament que ajudin a endreçar i remuntar Viladecavalls.

divendres, 11 de febrer de 2011

Què ha passat a Viladecavalls?


Dilluns 14 de febrer a les 19h a la Polivalent de la Biblioteca Pere Calders

Divendres 18 de febrer a les 19h a la Sala d'Actes del Centre Cívic Paco CanoNo hi falteu!

dissabte, 29 de gener de 2011

Pressupost municipal 2011: La darrera i última? presa de pèl de CiU a Viladecavalls


Us penjo a continuació la meva intervenció al Ple de Pressupostos de dijous passat:

"El primer que ens preguntem és que, ja que tenim un govern municipal de CiU a Viladecavalls, si també seríem l’Ajuntament dels millors? Debem ser dels únics Ajuntaments del país que a inicis del 2011 encara funcionem amb pressupostos prorogats de 2009.


Vam registrar una bateria de preguntes el 21 de desembre i vam rebre la resposta ahir. Moltes d’elles les ha respost el secretari i manca resposta política per la vostra part. Entenem que si no ens l’han donat és que, probablement, no tenen resposta.


Des d'ICV vam plantejar la necessitat d’incloure una partida d'aproximadament 4.000 euros per tal de garantir que tots els alumnes de batxillerat de l’IES Viladecavalls puguin desplaçar-se al seu centre i la resposta va ser que aquests nens i aquests pares haurien d’espavilar-se.


A partir d’aquí alguns comentaris a coses concretes del Pressupost:

Contemplen una partida de 100.000 € per pagar factures no contractades. No podem estar d’acord des del moment en que això prové d’irregularitats portades a terme pel seu propi equip de govern, que ara hauran d’assumir tots els veïns i veïnes i, a més, es tornen a passar un acord de Ple pel“forro”. I és que en aquest Ple vam acordar que aquestes factures no contractades i, en alguns casos, amb preus contradictoris havien d’enviar-se a comissió jurídica assesora.


Provisionen aquests 100.000€ per atendre a factures irregulars i, en canvi, no preveuen una partida per fer front a la possible pèrdua d’un o més dels 7 litigis pendents que té en aquests moments l’Ajuntament. A partir d’aqui comencem a parlar més que d’un pressupost, es tracta d’una carta als reis en la que reflexen el que a vostès els interessa, per tant, per nosaltres, no són creïbles ni reflexen la realitat.

I posarem alguns exemples. El primer serveix d’antecedent: En base al resultat de l’auditoria als comptes de l’Ajuntament i a una pregunta que vam formular a alcaldia hem esbrinat que en el seu dia el seu equip de govern va pressupostar 830 mil euros per al consultori sanitari d’aqui al centre en base a “acords verbals” amb el departament de Salut. Tornem a preguntar-nos si és que durant aquesta legislatura hi ha hagut contenció de la despesa en paper i boli a aquest Ajuntament.Si arriben a acords verbals amb tercers i en base a això van muntar partides pressupostàries, quina credibilitat poden tenir vostès i aquest pressupost?


I ja per acabar, un exemple del pressupost d’aquest any. Mirem-nos el pressupost consolidat de l’Ajuntament i Viladecavalls Multigestió:

Al mirar-ho, sorpresa! Aquest Ajuntament, segons CiU, PVA i regidors no adscrits comptarà aquest 2011 amb un superàvit de 363mil €.

D’entrada, ens demanen que aprobem un pressupost desquadrat i a continuació directament ens volen prendre el pèl!

Resulta que aquest equip de govern preveu vendre tots els pisos de Viladecavalls Multigestió aquest 2011. Això contrasta amb la recomanació dels auditors de provisionar l’empresa municipal amb 2 milions d’euros per fer front a la davaluació d'actius.

O el dia que van redactar aquest pressupost van prendre’s alguna cosa que ens podrien recomanar per tal d’afrontar la crisi amb més optimisme o, com he dit abans, ens volen prendre el pèl.

A què destinaran aquest superhàbit del que parlen? I d’on pensen treure els dos milions que necessiten perquè l’empresa municipal no faci fallida?


Emplacem als partits que heu donat suport a aquest pressupost a què ens responeu si us plau a aquestes preguntes.

No només votarem en contra d’aquest pressupost sino que una vegada més pensem que és urgent fer net en quant a números i en quant a resposabilitats polítiques en aquest Ajuntament. Que el partit de l’equip de govern ara per ara estigui més preocupat per decidir qui serà la seva cap de llista que per atendre els greus problemes als que s’enfronta Viladecavalls és vergonyós. I aquest pressupost és indignant i una presa de pèl ja no només pels que estem en aquesta sala, sinó per tots els veïns i veïnes que haurem de pagar durant anys les vostres hipoteques."dimecres, 12 de gener de 2011

Les perles del "govern dels millors"

Sincerament, no sé d'on ve aquesta cosa dels "100 dies de gràcia" que s'han de concedir a tot govern o institució renovada, em sona a quelcom bíblic, en tot cas us deixo les primeres perles provinents del govern de CiU (el govern dels millors!) que de gràcia em fan ben poca.

Per qui no tingui clar que significa això de "govern dels millors", és aquell govern que traspassa literalment les fronteres dels partits polítics, perquè es forma amb trànsfugues traspassats d'un partit a un altre, exconsellers pujolistes renascuts i gent provinent de l'empresa privada que si alguna cosa tenen clara és que això dels ideals, la política, vetllar pels serveis públics i el benestar col·lectiu, bah, ja no es porta. Cal restaurar l'època dels tecnòcrates, del peix al cove i del conflicte d'interessos: a la meva empresa o patronal miro per la meva butxaca i la dels meus associats, i al govern de la nació, doncs també, que per això m'han fitxat en exclusiva per 4 anys. I això com es fa?

1- Retallant de l'escola pública per ajudar a la privada que adoctrina i separa per sexe.

2- Retallant de la sanitat pública per fer de corredor d'assegurances de mutualitats privades.

3- Carregan-te la Conselleria de Medi Ambient.

4- Carregan-te el programa d'Interior contra la violència masclista.


Subhastem l'Estat del Benestar i supeditem-ho tot, tot, als interessos econòmics d'uns pocs.

Visca el canvi!