dissabte, 29 de gener de 2011

Pressupost municipal 2011: La darrera i última? presa de pèl de CiU a Viladecavalls


Us penjo a continuació la meva intervenció al Ple de Pressupostos de dijous passat:

"El primer que ens preguntem és que, ja que tenim un govern municipal de CiU a Viladecavalls, si també seríem l’Ajuntament dels millors? Debem ser dels únics Ajuntaments del país que a inicis del 2011 encara funcionem amb pressupostos prorogats de 2009.


Vam registrar una bateria de preguntes el 21 de desembre i vam rebre la resposta ahir. Moltes d’elles les ha respost el secretari i manca resposta política per la vostra part. Entenem que si no ens l’han donat és que, probablement, no tenen resposta.


Des d'ICV vam plantejar la necessitat d’incloure una partida d'aproximadament 4.000 euros per tal de garantir que tots els alumnes de batxillerat de l’IES Viladecavalls puguin desplaçar-se al seu centre i la resposta va ser que aquests nens i aquests pares haurien d’espavilar-se.


A partir d’aquí alguns comentaris a coses concretes del Pressupost:

Contemplen una partida de 100.000 € per pagar factures no contractades. No podem estar d’acord des del moment en que això prové d’irregularitats portades a terme pel seu propi equip de govern, que ara hauran d’assumir tots els veïns i veïnes i, a més, es tornen a passar un acord de Ple pel“forro”. I és que en aquest Ple vam acordar que aquestes factures no contractades i, en alguns casos, amb preus contradictoris havien d’enviar-se a comissió jurídica assesora.


Provisionen aquests 100.000€ per atendre a factures irregulars i, en canvi, no preveuen una partida per fer front a la possible pèrdua d’un o més dels 7 litigis pendents que té en aquests moments l’Ajuntament. A partir d’aqui comencem a parlar més que d’un pressupost, es tracta d’una carta als reis en la que reflexen el que a vostès els interessa, per tant, per nosaltres, no són creïbles ni reflexen la realitat.

I posarem alguns exemples. El primer serveix d’antecedent: En base al resultat de l’auditoria als comptes de l’Ajuntament i a una pregunta que vam formular a alcaldia hem esbrinat que en el seu dia el seu equip de govern va pressupostar 830 mil euros per al consultori sanitari d’aqui al centre en base a “acords verbals” amb el departament de Salut. Tornem a preguntar-nos si és que durant aquesta legislatura hi ha hagut contenció de la despesa en paper i boli a aquest Ajuntament.Si arriben a acords verbals amb tercers i en base a això van muntar partides pressupostàries, quina credibilitat poden tenir vostès i aquest pressupost?


I ja per acabar, un exemple del pressupost d’aquest any. Mirem-nos el pressupost consolidat de l’Ajuntament i Viladecavalls Multigestió:

Al mirar-ho, sorpresa! Aquest Ajuntament, segons CiU, PVA i regidors no adscrits comptarà aquest 2011 amb un superàvit de 363mil €.

D’entrada, ens demanen que aprobem un pressupost desquadrat i a continuació directament ens volen prendre el pèl!

Resulta que aquest equip de govern preveu vendre tots els pisos de Viladecavalls Multigestió aquest 2011. Això contrasta amb la recomanació dels auditors de provisionar l’empresa municipal amb 2 milions d’euros per fer front a la davaluació d'actius.

O el dia que van redactar aquest pressupost van prendre’s alguna cosa que ens podrien recomanar per tal d’afrontar la crisi amb més optimisme o, com he dit abans, ens volen prendre el pèl.

A què destinaran aquest superhàbit del que parlen? I d’on pensen treure els dos milions que necessiten perquè l’empresa municipal no faci fallida?


Emplacem als partits que heu donat suport a aquest pressupost a què ens responeu si us plau a aquestes preguntes.

No només votarem en contra d’aquest pressupost sino que una vegada més pensem que és urgent fer net en quant a números i en quant a resposabilitats polítiques en aquest Ajuntament. Que el partit de l’equip de govern ara per ara estigui més preocupat per decidir qui serà la seva cap de llista que per atendre els greus problemes als que s’enfronta Viladecavalls és vergonyós. I aquest pressupost és indignant i una presa de pèl ja no només pels que estem en aquesta sala, sinó per tots els veïns i veïnes que haurem de pagar durant anys les vostres hipoteques."