dimarts, 26 de juliol de 2011

El meu patrimoni, deutes i sou

Patrimoni/deutes a data d'avui:

1 Mazda 2 del que em queden per pagar 5.000 €
1 MacBook del que em queden per pagar 500€
1 Bicicleta

Compte corrent a UNNIM amb 1.000€
Tarjeta de crèdit amb límit de 3.000€

Sou d'alcalde aprobat el passat 7 de Juliol de 2011 per Ple: 41.536 € bruts/anuals

---------------------------------------------------------------------------------

Retribucions de la resta de regidors/es de l'Ajuntament:

Regidors/es de l'equip de govern: 1.000 € bruts/mensuals
Regidors/es de l'oposició: 350€ bruts/mensuals

dimecres, 20 de juliol de 2011

Inauguració Circontrol: L'ecoinnovació com a oportunitat

Can Mitjans (Viladecavalls), dilluns 18 de Juliol de 2011


En primer lloc volia donar-vos la benvinguda a Viladecavalls i agraïr a Circontrol i molt especialment al seu President i Fundador, el Sr Ramon Comelles el fet d’haver-nos convidat a aquest acte d’inauguració.

Des de l’Ajuntament de Viladecavalls volem fer constar l’orgull que suposa per a un municipi com el nostre el fet de que una empresa com Circontrol, del grup Circutor, faci una aposta de futur com aquesta tenint en compte el context econòmic en el que ens trobem, i que ho faci aquí a Viladecavalls amb l’obertura d’unes noves instal•lacions.

Viladecavalls i el Vallès és un territori amb una clara voluntat i vocació industrial que ve de lluny i que les trajectòries dels Sr Comellas i el Sr Pons exemplifiquen a la perfecció. L’altre dia el Ramon Comellas m’explicava quins van ser els seus inicis a un petit taller de Terrassa i actualment són una empresa pionera i de referència no només a la nostra comarca sinó arreu del territori.

És per això que volia posar de relleu la importància de l’economia sostenible com a motor de creixement econòmic i de creació d’ocupació. Les empreses del grup Circutor dediquen gran part dels seus recursos a I+D, al desenvolupament de la innovació i tecnologies per a la eficiència energètica, fabricant per exemple sistemes de càrrega de vehicles elèctrics com el que hem vist. Aquesta capacitat d’innovació per competir globalment i intervenir en nous sectors emergents és clau per a la nostra economia.

El vehicle elèctric és un bon exemple de la Ecoinnovació. De com la mobilitat pública i privada del futur serà elèctrica o no serà. Ecoinnovació entesa com un factor de canvi que ajudi a reduir l’ús dels recursos naturals i la degradació ambiental. Innovació tecnològica com la del grup Circutor que aplicada a l’eficiència energètica i les energies renovables ens ajuda a reduïr la intensitat energètica i dependència exterior dels nostres sistemes productius i econòmics i que ens permet obrir nous espais d’ocupació i negoci.

Per acabar, només em queda encoratjar-vos a seguir creixent, agraïr-vos que continueu apostant per Viladecavalls i desitjar-vos que mantingueu aquest esperit emprenedor intacte i la mateixa visió de present i de futur que són la clau de l’èxit. Gràcies.

dimecres, 13 de juliol de 2011

Comunicat sobre la situació econòmica de Viladecavalls

Els partits polítics que conformem l’actual govern a l’Ajuntament de Viladecavalls, una vegada informats de l’actual situació econòmic-financera del nostre Ajuntament, per part de la fins ara Alcaldessa Sra. Regina Parellada, del fins ara Regidor d’Hisenda Pública Sr. Antoni Raso i del Secretari-Interventor Sr. Manel Benito i Gironès, fem la següent declaració pública, adreçada especialment a tots els veïns i veïnes del poble i treballadors i treballadores municipals:

Que el saldo de tresoreria situat a les diferents comptes corrents que disposa el nostre Ajuntament, no arriba als 200.000 €, en data 10 de juny d’enguany.

Que el rati d’endeutament, una vegada considerats alguns deutes no reconeguts en l’actual pressupost, supera els límits que l’actual Llei d’Hisendes Locals, considera com a correctes.

Que l’Ajuntament té diferents judicis en curs, alguns ja amb sentencia definitiva contraria als interessos econòmics de l’Ajuntament, que pujarien al voltant dels 2,5 mill. d’euros, més possibles interessos i despeses. Alguns d’aquests litigis, és remunten a l’exercici 2.002.

Que l’Ajuntament, té un grup de factures no comptabilitzades i no pagades, corresponents a obres efectuades els anys 2007, 2008 i 2.009, i per les quals no hi havia partida als pressupostos municipals, per un import total de 1.287.000 euros. Aquestes factures varen ser objecte d’una auditoria tècnica que va determinar que el seu import hauria d’haver estat d’uns 897.000 euros. Donat que això afecta a diferents industrials, ha donat lloc a un important grup d’expedients, amb variacions posteriors, els quals es troben en fases diferents per a la seva resolució, amb la complexitat administrativa i dedicació que això comporta.

Que l’empresa Viladecavalls Multigestió, SLU , propietat 100% de l’Ajuntament, necessitaria 1.350.000 mill. d’euros aproximadament, per acabar la promoció de pisos del carrer de les orenetes. Cal afegir a aquest passiu, l’actual hipoteca que a 31/12/2010 pujava 8,8 mill. d’euros, de la que ja s’acabat el període de carència i per tant a partir d’ara començarem a retornar també el capital.

Que a 31/12/2010 , l’endeutament net del nostre Ajuntament, sense tenir en compte l’empresa Viladecavalls Multigestió, ascendia a 6.594.000 euros, segons consta al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Que una vegada assumida la magnitud d’aquest endeutament, revisem dos informes econòmics, (auditories), redactats per la Diputació de Barcelona, referents als exercicis 2.007 , 2.008 i 2.009 , pel que sembla principal origen d’aquest desequilibri financer, en els quals ja hi constant recomanacions com la de dur a terme un pla de sanejament financer, (que no es va dur a terme), i en els que es posen de manifest:

“La manca de controls legals en alguns procediments administratius ...”

“Que les despeses corrents no disposen d’alguns controls legals significatius, no existint fiscalització ( es a dir control) prèvia de les esmentades despeses “

“Que per determinats processos inversors, no s’ha seguit la Llei de Contractes de l’Administració Pública, no havent-se formalitzat els expedients de contractació que estipula la llei” , etc ...

Que arribat a aquest punt, i a dia d’avui, ens veiem amb l’obligació d’informar a tots els veïns i veïnes de Viladecavalls així com als treballadors I treballadores municipals, de la difícil situació econòmica del nostre Ajuntament.

Per part de l’actual equip de govern d’aquest Ajuntament, i donant compliment a un dels nostres principals objectius que és la transparència en la gestió, donem per finalitzat aquest comunicat.

Creiem que ara es el moment en el que tothom ha de fer la seva reflexió ...

Viladecavalls, a 27 de juny del 2011

dissabte, 9 de juliol de 2011

Pregó de Festa Major '11


Bona nit a tots i totes,

Primerament donar l’enhorabona i felicitar a l’Escola Roc Blanc pel seu 25è aniversari. En 25 anys són molts els nens i nenes, alguns ja grans, que han passat per aquesta escola i que formen part de la seva història.

És un orgull per a mi donar el tret de sortida a la nostra Festa Major des d’aquest balcó com alcalde de Viladecavalls. Una festa major que aquest any compta amb més de 40 activitats per a totes les edats i on l’eix central torna a ser l’aposta pels creadors locals que exporten el nom de Viladecavalls més enllà del nostre terme municipal.

A ningú se li escapa el context de crisi al que ens trobem. Els temps difícils, però, se superen amb molta bona feina, i això és el que ens toca fer ara als representants públics dins i fora d’aquest edifici en el que ens trobem. I no és menys cert que els temps difícils també s’encaren millor amb un somriure, en bona companyia, gaudint de l’esport, el bon menjar i la bona música als carrers i places del nostre poble.

I precisament això és el que us convido a fer durant aquesta Festa Major, compartir bones estones amb els vostres amics, la familia i els vostres veïns… L’èxit d’aquesta Festa Major serà la quantitat de bons moments que cadascun de nosaltres (petits, joves i grans) ens portem cap a casa.

Jo em comprometo a compartir amb tots vosaltres el màxim de bons moments possibles i a que l’any vinent sobre aquestes mateixes dates en que ja comença a apretar la calor i tots comencem a necesitar unes vacances; ens tornem a retrobar per començar una nova festa amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió.


Molt bona Festa Major!