dimarts, 29 de novembre de 2011

Consens i regeneració democràtica a Viladecavalls

Aprofito una estoneta lliure entre reunió i reunió per escriure unes línies sobre el que penso de la situació política de Viladecavalls a dia d'avui.

Ara fa 6 mesos, el juny de 2011, es conformava un govern que obria una nova etapa a Viladecavalls. Un govern de consens format per 5 forces polítiques que aconseguien conformar una majoria i un equip de govern. Un equip de persones de procedència, edat, ideologia i trajectòries molt diverses. 

7 persones, regidors i regidores electes, que vam fer una aposta valenta per tirar Viladecavalls endavant des de la bona fe, la vocació de servei públic i en una clara aposta per la regeneració democràtica i política de Viladecavalls.

Podem estar ben orgullosos d’haver aconseguit, tot i que per poc temps, la convergència de cinc formacions, cinc propostes entorn el repte de governar Viladecavalls. Repte que amb el dèficit que suposa la renúncia d'un dels components del pacte, el mantenim amb la convicció i l’empenta del primer dia.
És per això que al marge o paral•lelament a la voluntat dels partits en l'oposició de cohesionar-se i arribar a plantejar un tomb de truita, tenim la urgent necessitat de continuar amb la tasca de govern fins allà on la responsabilitat de cadascú ens deixi.

Hem bastit un equip de govern condicionat per la extrema debilitat econòmica de l'Ajuntament, amb la única dedicació exclusiva de l'Alcaldia. La resta de regidors amb responsabilitats de govern han de compaginar els seus deures municipals amb la seva dedicació professional, dedicació i reconeixement que cal fer extensiu a la resta de companys de consistori.

Els eixos de l'acció de govern són els mateixos que vam signar el 30 de juny (podeu veure el document de l'acord de govern aquí) i alguns d'ells ja s'han materialitzat:
1. Lluita contra la crisi: Sanejament progressiu de les finances municipals amb mesures que garanteixin l’equitat i alhora l’austeritat. Priorització de les inversions amb major rendibilitat social.

2. Noves formes de governar: Establir espais de governança i presa de decisions compartides amb els agents socials i economics del municipi mitjançant la participació ciutadana.

3. Dinamització econòmica: Plans d’actuació en matèria de polítiques d’ocupació i suport a l’emprenedoria.

4. Aposta pels serveis públics de qualitat amb un posicionament ferm i clar davant de qualsevol retallada dels serveis bàsics.

5. Garantir la cohesió social i territorial de tots els nuclis de població i refermar la identitat de poble.

6. Dinamització de la vida social i associativa del poble de forma transversal que fomenti el treball voluntari i el bon veïnatge.

7. Desenvolupament urbanístic sostenible i respectuós amb el medi ambient.

8. Interelació i cooperació constants amb els municipis veïns de la comarca i institucions supramunicipals per tal d’optimitzar recursos i sumar esforços per fer front als nous temps.

La confiança, la transparència, el respecte i la lleialtat entre els membres de l'equip de govern van ser els principis bàsics que vam acordar per formar coalició i governar conjuntament aquest Ajuntament, avantposant a qualsevol consideració ideològica i personal l’interès del poble. I afirmo amb rotunditat que durant aquests 6 mesos així ha estat, donat que la bona entesa i la cohesió entre els i les que formem l'equip de govern ha estat evident.

Aquests acords i el compromís per part d'aquest equip de govern de tirar-los endavant han estat i són, a dia d'avui, més vigents que mai.

Per compromís i coherència la meva defensa d'aquest govern ha estat i serà aferrissada, perquè m'ho crec i perquè hi ha bona voluntat i il·lusió.

Alguns ja ho dèiem, endreçar i remuntar Viladecavalls amb nous aires, i això és el que estem fent.