dijous, 25 d’octubre de 2012

El 25N també votem la Salut com a negoci o com a dret


Darrerament, des de diversos àmbits de les Administracions i empreses vinculades al sector de la salut, es vol restringir de moltes maneres l’àmbit públic, s’estan retallant els nostres serveis públics, de tothom i, especialment, ensenyament i salut.

Per exemple, es reclamen noves aportacions econòmiques de la ciutadania (“copagaments” i euro per recepta), limitació de serveis, contractacions de pòlisses d’assegurança privada i particulars, taxes, tractament mixt del finançament, generalització de pràctiques de privatització o d’ externalització. És a dir, s’imposen els valors de “mercat” pel damunt dels socials i polítics, i es dóna a la pràctica la supremacia d’ una gestió orientada per valors de pèrdues i guanys per sobre de la satisfacció dels drets democràtics, econòmics i socials de les persones.

 
Des d’ICV considerem com un objectiu irrenunciable, el de donar la cobertura i els serveis adients per garantir el dret constitucional de la ciutadania a la protecció de la salut, sense cap tipus de discriminació, tampoc per a les persones immigrades, que treballen o volen a treballar, a casa nostra. L’equitat i la lluita contra les desigualtats en salut són objectius fonamentals i necessaris.

No volem ciutadans de 1ª i de segona en funció de si es poden pagar o no l’accés a la salut. La salut és un dret i les Administracions hem de vetllar per a que tothom el tingui garantit.

 
I per això ens hem oposat reiteradament a les retallades en salut i a l’euro per recepta.

Encara recordo les grans i llargues mobilitzacions i ocupacions pel tancament del CAP Ernest Lluch que van suposar un abans i un després no només pel que fa a la història de les reivindicacions veïnals a Viladecavalls, sinó un revulsiu a les vides i a la coneixença de molts veïns i veïnes que vam participar. Després d’allò Can Trias és més fort i està més unit.

A nivell institucional també ens va ajudar a poder negociar que el tancament estival d’aquest any es limités al mes d’agost. 

 
Amb tot això el que vull dir és que el 25 d novembre no només ens juguem el futur del país. També ens juguem el futur de la sanitat i la salut a Catalunya i és per això que cal dir SÍ al Sistema Nacional de Salut en tant que públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’ equitat garantida.